Debata s kandidáty a kandidátkou do Evropského parlamentu

29. dubna 2024

  • Datum a čas: pondělí, 13. května 2024, 18:00–21:00
  • Místo konání: Knihovna Václava Havla

Již mezi 6. a 9. červnem si budou občané států Evropské unie vybírat své zástupce do Evropského parlamentu. Volební kampaně doprovází náročná domácí i mezinárodní témata spojená s válkou na kontinentu, s klimatickou a energetickou krizí, globálním oslabováním demokracie, či vzestupem krajní pravice. V tomto stále komplikovanějším kontextu je proto potřeba diskutovat o roli Evropské unie ve světě, její schopnosti napomáhat posilování demokracie a respektu k lidským právům, jejích klíčových zájmech v měnícím se světovém pořádku a o možnostech občanů lépe se zapojit do formování globální role EU. Přijďte diskutovat s kandidáty a kandidátkou do letošních evropských voleb a zeptat se na jejich postoje ve zmíněných otázkách.

Pozvání k debatě přijali:

  • Jan Farský (Starostové a osobnosti pro Evropu)
  • Pavel Havlíček (Koalice SPOLU)

  • Jaroslav Knot (ANO 2011)
  • Marcel Kolaja (Česká pirátská strana)
  • Johanna Nejedlová (Strana zelených)

Moderátorkou diskuse bude Sabina Malcová, výkonná ředitelka, DEMAS.

Událost pořádá Nadace Forum 2000 a asociace českých neziskových organizací DEMAS (s podporou TRANSITION, programu MZV ČR) v rámci projektu Parlament pro budoucnost Evropy, který navázal na Konferenci o budoucnosti Evropy. Účastníci projektu ze 7 zemí (Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Německo, Portugalsko, Slovinsko) diskutovali o výstupech Konference k tématu „Evropská unie ve světě“ a navrhli jejich úpravy tak, aby lépe zohledňovaly méně zastoupené skupiny občanů v těchto zemích. Výsledky projektu budou prezentovány v úvodu události.

Registrace je možná do 12. 5. nebo do naplnění kapacity sálu.