Česká společnost očima Generace nedůvěry

17. prosince 2020

Společná studie Nadace Forum 2000 a NMS Market Research mapuje participaci mladých lidí na občanském dění v České republice a navrhuje, jakým způsobem lze přispět k jejich větší angažovanosti.

Výsledky studie byly veřejnosti představeny 14. října 2020 v rámci výroční konference Forum 2000. Záznam lze shlédnout na YouTube Forum 2000. Dokument shrnující výsledky výzkumu je k přečtení zde.

Výzkum probíhal od června do srpna 2020.