Budoucnost česko-německých vztahů očima mladých Čechů a Němců

15. listopadu 2018

Maldí lidé nejsou jen budoucnost, ale jsou také aktivní současnost!" Čeští a němečtí zástupci se na Výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra v Olomouci (10. listopadu 2018) nazvaném Budoucnost česko-německých vztahů očima mladých Čechů a Němců shodli, že mladí lidé aktivně formují společnost, která je již významně přetvářena technologiemi, novým politickým chováním a změnami ekonomických a společenských vztahů.