Výroční konference Česko-německého diskusního fóra: Budoucnost česko-německých vztahů očima mladých Čechů a Němců

10. listopadu 2018, Olomouc

Dne 10. listopadu 2018 pořádala Nadace Forum 2000 výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra na téma „Budoucnost česko-německých vztahů očima mladých Čechů a Němců“. Diskuse se zaměřily na vztah mladých lidí k demokracii, důsledky rychlé technologické evoluce a na související společenské a politické změny.

Konferenci financoval Česko-německý fond budoucnosti a konala se pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Zdeňka Okleštěka.


Program

Program v češtině

Program v němčině


Tisková zpráva

Tisková zpráva v češtině (15. listopadu 2018)

Tisková zpráva v němčině (15. listopadu 2018)


Fotogalerie