23. konference Forum 2000: Recovering the Promise of 1989

07. května 2019

Tématem letošní 23. konference Forum 2000, která proběhne ve dnech 13. – 15. října 2019 v Praze, je Recovering the Promise of 1989.

Před třiceti lety byl svět plný naděje, že konečně převládne demokracie, svoboda a globální řád založený na míru a odpovědnosti. V přelomovém roce 1989 se lidé sjednotili proti vládám, které porušovaly lidská práva a dostatečně nerespektovaly právní stát. Od té doby se svoboda a občanská odpovědnost potýkají s mnoha obtížemi. Cílem říjnového setkání je analyzovat současné výzvy a hledat způsoby, jak obnovit ducha odpovědnosti a posílit demokracii. Rovněž se zaměří na způsoby, jimiž vnitřní nejistoty demokratického „Západu“ a současný vzestup Číny, Indie a dalších aktérů přetváří svět a jak tyto trendy ovlivní naši společnou globální budoucnost v příštích 30 letech.