NGO Market 2015

Tradiční veletrh neziskovek

Vystavujíci organizace


CSR partneři 

Škoda Auto 
Nadace Vodafone 
ČSOB 
Nadace O2 
Nadace ČEZ 
Česká Spořitelna 
 

Partneři 

Nadace  
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. 
Evropský sociální fond
Tchajpejská ekonomická a kulturní kancelář v Praze 
Velvyslanectví USA v Praze
Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR 
 

Krizová, humanitární a rozvojová pomoc

ADRA, o. p. s. 
Centrum Narovinu 
Centrum Dialog 
Člověk v tísni, o. p. s. 
Česká rozvojová agentura 
Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 
EDUCON 
FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci 
GNRD (Global Network for Rights and Development) 
INEX-SDA 
Informační centrum OSN v Praze 
Jeden svět, o. p. s. 
Lékaři bez hranic 
MOST, o. p. s. 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj 
SVĚTLO PRO SVĚT 
Wakitaka 
Wontanara, o. p. s. 
 

Kultura, sport a volný čas

Audabiac 
Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice 
Barokní dvůr Borotín
Česká rada dětí a mládeže 
Duha - workcampy 
Everyday Saturday, z.s. 
Genius loci Sudslava o.s. 
Handkeho občanské sdružení 
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
USE-IT
Mezinárodní český klub 
Radio Rastafari 
Tichá kavárna 
Unijazz 
YMCA Praha 
Zlatý pruh Polabí, o.p.s. 
3B 
 

Lidská práva a demokracie

DEMAS 
Ekumenická akademie 
Fórum 50 % 
Frank Bold 
Gender Studies, o.p.s. 
HESTIA, o. s. 
In IUSTITIA, o.p.s. 
Knihovna Václava Havla, o.p.s. 
Liga lidských práv a LLP Vision 
Multikulturní centrum Praha, z.s. 
Nadace rozvoje občanské společnosti 
Nadační fond pomoci 
Národní parlament dětí a mládeže 
Organizace pro pomoc uprchlíkům 
Oživení, o.s. 
PROUD z.s. 
Students for Liberty CZ 
Unie otců 
Zastoupení Evropské komise v České republice 
 

Sociální služby a zdraví

Aqua vitae, Poradna pro ženy v tísni 
ALEN - sdružení žen postižených rakovinou 
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. 
Amelie 
Asistence, o.p.s. 
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR 
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) 
APLA Praha 
Beztíže - Nízkoprahový klub a streetwork 
Borůvka Praha o.p.s. 
Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. 
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 
Centrum pro integraci cizinců 
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj 
Cesta domů 
Časopis Můžeš 
Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. 
Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) 
Česká unie neslyšících 
České ILCO 
Diakonie Stodůlky 
Dílna Eliáš 
Domov Sue Ryder 
Dům světla - Česká společnost AIDS pomoc, z.s. 
ERGO Aktiv - Centrum odborné péče pro osoby po CMP 
Fokus Praha, o.s. 
FOKUS Vysočina 
Fosa, o. p. s. 
Hnutí za aktivní mateřství 
Hornomlýnská, o.p.s. 
Charita Česká republika 
IFMSA CZ 
Integrační centrum Praha 
Kancelář Ombudsmana pro zdraví 
Kavárna Bílá vrána 
Klub pacientů mnohočetný myelom 
Lata - Programy pro ohroženou mládež 
Lékořice z.s. 
Lemniskáta, o.p.s – život bez bariér 
Liga proti rakovině Praha 
Linka Bezpečí 
LYMFOM HELP, o.s. 
Mamma HELP 
META sdružení pacientů s vzácným střádavým enemocněním 
MYGRA-CZ  
Nadace Naše dítě 
Na počátku, o. p. s. 
NRZP ČR 
Nedoklubko 
NEPOSEDA 
NRZP ČR 
Občanské sdružení Kaleidoskop 
Občanské sdružení HAE 
Pacienti IBD 
Prader-Willi syndrom 
Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidimých 
Parkinson-Help o.s. 
Pestrá společnost, o.p.s. 
POJĎTE S NÁMI, spolek 
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 
Pražská organizace vozíčkářů, z. s. 
proFem, o.p.s. 
PROGRESSIVE o.p.s. 
projekt Tři pilíře bezpečí 
PROSAZ 
Raná péče EDA o.p.s. 
Rett-Community, z.s. 
Rodina pro dystoniky 
Roska Praha, reg. org. Unie Roska v ČR 
Ruka pro život o.p.s. 
Sdružení CMP 
sdružení tulipan 
Spektra v.d.n. 
SPMP-Spolek pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, KO Praha 
Společnost "E" / Czech Epilepsy Association, o.s. 
Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. 
Společnost pro ranou péči 
Spolek SFinga 
SPS Kladno 
Středisko křesťanské pomoci v Praze - Diakonie ČCE 
Středisko náhradní rodinné péče, spolek 
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
TOM HELP, z. s. 
Tyfloservis, o.p.s. 
Unie porodních asistentek 
VIDA o.s. 
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 
Willík - spolek pro Williamsův syndrom 
Židovská obec v Praze 
Život 90 
Život bez střeva, z.s. 
 

Výchova, vzdělávání a výzkum / právo

Adopce nablízko 
AFS Mezikulturní programy, o.p.s. 
Akademie sociálního umění Tabor 
APERIO-Společnost pro zdravé rodičovství 
Občanské sdruž.Smíšek 
NF Harmonie 
A centrum – Váš průvodce těhotenstvím a rodičovstvím 
AFS Mezikulturní programy, o.p.s. 
Amplion Toastmasters 
APERIO-Společnost pro zdravé rodičovství 
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. 
Bahá’í společenství 
Cannabis is The Cure,z.s. 
Celé Česko čte dětem 
Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. 
Centrum pro talentovanou mládež, z.s. 
CEVAP  (Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů) 
Clevents.cz 
CRM pro neziskovky z.s. 
Česká debatní společnost, z. s. 
Českobratrská církev evangelická 
ČSCH, ZO CHKo Varnsdorf 
Dům zahraniční spolupráce 
Elio, o.s. 
Federace žen za světový mír (WFWP-Women´s Federation for World Peace)
chcipomoci.info o.p.s. 
IMPAKT 
JA CZECH 
Koalice nevládek Pardubicka, o. s. 
Konopa z.s. 
LLP Vision, s.r.o. 
Masarykovy Debaty 
Maturus, o. p. s. 
Mladiinfo 
Nadání a dovednosti o.p.s. 
Nadace Brücke/Most 
Nadace České Spořitelny 
Nadace Depositum Bonum 
Nadace Neziskovky.cz 
Bakala Foundation 
Nadání a dovednosti o.p.s. 
NF Harmonie 
Nová škola, o. p. s. 
o. s. Političtí vězni.cz 
Občanské sdruž.Smíšek 
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. 
Pevnost - České centrum znakového jazyka, o. s. 
Prázdninová škola Lipnice, o. s. 
SANEK Ponte, o.s. 
Spiralis, z.s. 
Společnost pro talent a nadání - STaN 
Spolu dětem o.p.s. 
Srdce na dlani, nadační fond 
Teach For Slovakia 
Tosara 
Unie center pro rodinu a komunitu 
W-CARP 
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 
 

Životní prostředí

Arnika 
Česká společnost ornitologická 
Devět životů o.p.s. 
Stezka pro fretky 
Greenpeace 
Hnutí DUHA 
Lepší místo, o.s. 
Nadace na ochranu zvířat 
Občanské sdružení Beky 
OBRAZ - Obránci zvířat 
Permakultura (CS) 
Svoboda zvířat 
ZO ČSOP "Natura, quo vadis?"