NGO Market 2015

Tradiční veletrh neziskovek

Program


23. dubna 2015, Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8


Přednášky, workshopy, kulaté stoly, praktické ukázky, dětský koutek nebo občerstvení. To vše najdete v programu NGO Marketu 2015.

Přednášky a workshopy: místnost Evropa

9.00–10.30 O operačních programech evropských strukturálních fondu v období 2014–2020 (ve spolupráci s Eurocentrem Praha)
11.00–12.30 Development Coffee na téma. Kam po roce 2015? (ve spolupráci se Siriri)
12.45–14.15 Úspěšná prezentace neziskových firem (ve spolupráci s Neziskovky.cz)
14.30–16.00 Kulatý stůl: Jak vybrat spolehlivou neziskovku? (ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR, z. s.)
16.15–17.45 Seminář: Jak úspěšně sociálně podnikat? (ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti)
 

Přednášky a workshopy: místnost Afrika

11.00–12.30 Lepší místo (ve spolupráci s Lepší místo, o.s.)
12.45–14.15 Propojme se – mladí, kteří inspirují (ve spolupráci s Člověk v tísni, o. p. s.)
14.30–16.00 Začarovaný kruh chudoby (ve spolupráci s ADRA, o. p. s. a Fórem pro rozvojovou spolupráci)
16.15–17.45 Nový občanský zákoník v praxi NNO aneb 16 měsíců poté (ve spolupráci se Spiralis, z.s.)
 

Přednášky a workshopy: místnost Amerika

12.45–14.15 Transforming donors through their giving – how to create, maintain and grow relationships with donors of all ages - with Kay Sprinkel Grace (ve spolupráci s Mezinárodním festivalem fundraisingu)
14.30–16.00 Burzy filantropie – když kraj pomáhá neziskovkám (ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka, o. s.)
 

Přednášky a workshopy: místnost Austrálie

17.00–18.00 Naučte se prezentovat! (ve spolupráci s Amplion Toastmasters)
 

Přednášky a workshopy: místnost Asie

11.15–12.15 Představení komunitního centra Ostrov Naděje v Keni (ve spolupráci s Centrem narovinu)
12.30–13.30 OSVĚTA – důležitá součást práce neziskových organizací, aneb jak prodat to, čemu nejlépe rozumíte právě Vy! (ve spolupráci s DEBRA a Českou asociací pro vzácná onemocnění)
13.45–14.45 Seznamování – ukázková lekce vietnamštiny (ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců, o.p.s)
15:00–16:00 Základy komunikace s osobami se sluchovým postižením (ve spolupráci s Českou unií neslyšících a ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel)
16.15–18.00 Mezikulturní vzdělávání (ve spolupráci s AFS – Mezikulturní programy)
 

Praktické ukázky: Průjezd mezi Forem Karlín a vydavatelstvím Economia

12.30 – 13.00 Nasedni a jeď! (ve spolupráci s Asistence, o. p. s.)
 

Celodenní aktivity

11.00–18.00 Dobrovolnické centrum (ve spolupráci s Hestia)
 

Občerstvení

Bílá vrána 
Tichá kavárna