Mládež v konfliktních situacích – trénink v řízení konfliktů

11.–19. dubna 2010, Břežany

Tréninkový kurz „Mládež v konfliktních situacích – trénink v řízení konfliktu“, který se uskutečnil v rámci vzdělávacích aktivit Nadace Forum 2000, se konal ve dnech 11.–19. dubna 2010. Týdenního školení se zúčastnilo 24 zástupců neziskových organizací z 21 zemí Evropské unie a sousedních regionů, v mnoha případech z oblastí zasažených přetrvávajícími konflikty. Formou prezentací, ale také vlastní aktivitou a edukativními hrami účastníci získali znalosti kořenů konfliktů a strategií vhodných k jejich zvládání. Zároveň si během těchto dní osvojili nástroje úspěšné při urovnávání konfliktů a napětí na mezilidské i mezinárodní úrovni,

Trénink probíhal v příjemném prostředí Mlýna Brejlov na břehu řeky Sázavy. Účastníci spolu s trenéry vytvořili velmi semknutou a přátelskou skupinu a zcela přirozeně tak poznávali nejen sebe navzájem, ale také své země a kultury. Interkulturní večery, během nichž byla představena historie, kultura i tradiční pochutiny zastoupených zemí, tuto atmosféru ještě podtrhly.

Účastníci tréninku měli také možnost představit své organizace české veřejnosti během NGO Marketu – veletrhu neziskových organizací, který se uskutečnil 16. dubna v Praze. Účast na veletrhu jim zároveň poskytovala možnost navázat užitečné kontakty s dalšími prezentujícími organizacemi z České republiky i zahraničí. I přes nabitý program dne, zbylo pár hodin na seznámení se s Prahou a jejími hlavními památkami.

Během tréninku si účastníci také vyzkoušeli, jak vytvořit vlastní projekt v rámci programu „Mládež v akci“. Kurz tak účastníkům přinesl nejen nové znalosti týkající se konfliktů a jejich zvládání, ale také pomohl navázání spolupráce, z níž se mohou rozvinout nové mezinárodní projekty, a dal vzniknout novým přátelstvím.

Zapojené země: Arménie, Ázerbájdžán, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Kosovo, Litva, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Srbsko, Španělsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie
 

Projekt byl financován evropským programem „Mládež v akci“.


Dokumenty a výstupy

Podrobná zpráva


Fotogalerie