Zsuzsanna Szelényi

Bývalá poslankyně, Národní shromáždění

Maďarsko

V maďarském parlamentu se zabývala problematikou mezinárodních záležitostí, migrace a rovnoprávnosti pohlaví. V současné době je externí spolupracovnicí Institutu humanitních studií v rámci programu Europe’s Futures. Zaměřuje se především na budoucnost Evropské unie a zemí střední a východní Evropy. 15 let působila v Radě Evropy, kde radila vládám a nevládním organizacím v oblasti vzdělávání, lidských práv a řešení konfliktů. V letech 2010-2013 pracovala na rozvojových politikách ve východní Evropě a severní Africe. Zsuzsanna Szelényi byla do roku 1994 členkou prvního svobodně zvoleného maďarského parlamentu. Má magisterský titul z psychologie z Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti a magisterský titul z mezinárodních vztahů získala na Korvínově univerzitě v Budapešti.