Zhanna Nemtsova

Zakladatelka, Nadace Borise Nemtsova

Rusko

Zhanna Nemtsova založila Nadaci Borise Nemtsova v roce 2015 poté, co byl její otec zavražděn poblíž Kremlu. Její Nadace se zasazuje za rozšiřování idejí svobody a vzdělání, aby tak zachovala liberálně politický odkaz jejího otce. Nadace dále uděluje ceny Borise Nemtsova Rusům, kteří neohroženě bojují za demokracii v Rusku,  pořádá každoroční Fórum Borise Nemtsova v Berlíně a podporuje ruské politické vězně a žadatele o azyl. Ve spolupráci s Karlovou univerzitou v Praze založila Centrum Borise Nemtsova pro ruská studia, které toto léto uspořádalo první Letní školu žurnalistiky a kulturních studií. Zhanna v současné době pracuje jako novinářka v Deutsche Welle, kde je moderátorkou ruskojazyčného pořadu „Nemtsova.Interview,” ve kterém diskutuje o současných událostech s politiky a předními osobnostmi. Nemtsova má bakalářský titul z ekonomie a jazyků z Institutu mezinárodních vztahů Univerzity v Moskvě.