Vytautas Mitalas

Místopředseda, Seimas

Litva

Místopředseda Seimasu Litevské republiky, pan Mitalas zastává tuto funkci, do níž byl nominován nově vzniklou politickou Stranou svobody, od listopadu 2020. Dříve zastával funkci náměstka primátora města Vilnius a předsedal Výboru pro kulturu, vzdělávání a sport ve vilniuské městské radě. Pracoval také jako politický expert Litevského institutu volného trhu a aktivně se zapojil do řady nevládních projektů a organizací mládeže. Vystudoval Institut mezinárodních vztahů a politologie na Vilniuské univerzitě.

LinkedIn