Tomáš Petříček

Bývalý ministr zahraničních věcí

Česko

Tomáš Petříček zastával funkci ministra zahraničních věcí v letech 2018 - 2021. Dříve působil jako náměstek ministra zahraničních věcí, náměstek ministryně práce a sociálních věcí a jako poradce v Evropském parlamentu. Pracoval také na pražském magistrátu, kde měl na starosti evropské fondy. V rámci ČSSD působil jako politický referent a posléze jako vedoucí zahraničního oddělení. Titul Ph.D. získal v oboru mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na univerzitách ve Warwicku a v Bruselu získal titul M.A. z oborů politické ekonomie a rozvojové politiky.