Tom Daly

Ředitel, Democratic Decay & Renewal

Austrálie

Tom Daly je ředitelem celosvětové on-line výzkumné platformy Democratic Decay & Renewal, zástupcem ředitele na University of Melbourne School of Government, spoluzakladatelem Constitution Transformation Network v Melbourne a zástupcem ředitele Edinburgh Centre for Constitutional Law. Jeho výzkum se zaměřuje na globální zdraví a budoucnost demokratické správy se silným mezioborovým přístupem a analyzuje souvislosti mezi právem a politikou na vnitrostátní, nadnárodní a mezinárodní úrovni.