Martin Povejšil

Náměstek, Ministerstvo zahraničních věcí

Česko

Martin Povejšil je český diplomat a v současné době zastává funkci náměstka ministra zahraničních věcí pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální. Povejšil nastoupil do československé zahraniční služby krátce po politických změnách v zemi v roce 1990. Během své kariéry zastával řadu vedoucích funkcí na československém a později českém ministerstvu zahraničních věcí i na diplomatických misích v zahraničí. Jeho profesní portfolio se časem změnilo z oblasti rozvíjejících se ekonomik k evropské a bezpečnostní politice a z bilaterálních vztahů k multilaterální diplomacii.