Thomas Pogge

Profesor filozofie a mezinárodních vztahů, Yale University

USA

Profesor filozofie a mezinárodních záležitostí na Yale University, ředitel výzkumu v Centre for the Study of Mind in Nature na univerzitě v Oslu, přednáší na University of Central Lancashire a je členem Norské akademie věd. V současnosti spolupracuje na úpravě patentových zákonů týkajících se farmaceutického průmyslu, jež by usnadnily chudým lidem na celém světě přístup k moderním léčivům. Publikoval řadu textů o Kantovi a o morální a politické filozofii. Získal doktorát z filozofie na Harvard University.