René Gómez Manzano

Předseda, Association of Cuban Independent Lawyers Corriente Agramontista

Kuba

Předseda Coriente Agramonista, nejstarší skupiny Kubánských nezávislých právníků, Goméz Manzano vedl několik různých snah o sjednocení kubánských prodemokratických skupin. Jako bývalý vězeň svědomí obdržel různá mezinárodní ocenění. V současnosti je jednám z jedenácti kubánců zvolených, aby vedli největší prodemokratickou kubánskou koalici (Encuentro Nacional Cubano). Dříve působil jako diplomat, zastupující Kubu v RVHP.