Šimon Pánek

Spoluzakladatel a ředitel, Člověk v tísni

Česká republika

Ředitel a spoluzakladatel společnosti Člověk v tísni, která je v současné době jednou z největších nevládních organizací ve středoevropském regionu. Šimon Pánek je členem mezinárodního poradního výboru Nadace Forum 2000. Dříve pracoval na různých postech spojených s rozvojovou pomocí, předsedal Českému fóru pro rozvojovou spolupráci a byl zahraničněpolitickým poradcem Václava Havla, zaměřujícím se na balkánský region a lidskoprávní otázky. Byl jedním ze studentských vůdců sametové revoluce. Václav Havel ho označil jako možného budoucího prezidenta České republiky.