Princ Hassan bin Talál

Předseda, West Asia-North Africa Forum

Jordánsko

Princ Hassan v současnosti působí jako člen komise Legal Empowerment of the Poor a předsedá Integrity Council for the Global Commons. V roce 2009 založil West Asia-North Africa Forum. Spolupředsedal nezávislé komisi pro mezinárodní humanitární otázky, která usilovala o nový mezinárodní humanitární pořádek (1983). Princ Hassan je spoluzakladatelem Nadace pro mezináboženský a mezikulturní výzkum a dialog a emeritním prezidentem World Conference of Religions for Peace. Jako prezident a patron zaštiťuje Arab Thought Forum, je také předsedou Vyšší rady pro vědu a technologii, Královské vědecké společnosti a Královského institutu pro mezináboženské studie. Je autorem devíti knih.