Péter Krekó

Ředitel, Political Capital Institute

Maďarsko

Výkonný ředitel Political Capital Institute, politický psycholog a docent na univerzitě ELTE v Budapešti. Hlavním předmětem jeho zájmu je politická psychologie a institucionální pozadí dezinformací, politického tribalismu a autoritářského vlivu. Je spojen se dvěma politickými instituty ve Washingtonu D.C.; je Reagan-Fascell Fellow v National Endowment for Democracy a Senior Fellow v Center for European Policy Analysis. V letech 2016-2017 působil jako hostující profesor ve Spojených státech na katedře středoevropských studií na Indiana University. Je autorem dvou knih. Pravidelně komentuje dění v předních mezinárodních médiích, své příspěvky publikoval mimo jiné ve Foreign Affairs, Journal of Democracy, Newsweek a Guardian. V roce 2014 obhájil na univerzitě ELTE disertační práci na téma sociální psychologie konspiračních teorií a v roce 2020 úspěšně habilitoval.

Twitter

LinkedIn