Detmar Doering

Projektový ředitel pro střední Evropu a pobaltské státy, Nadace Friedricha-Naumanna

Česko/Německo

Zástupce pražské pobočky Nadace Friedricha-Naumanna pro svobodu pro střední Evropu a pobaltské státy od roku 2017. Do roku 2015 působil pan Doering jako ředitel Liberales Institutu, think tanku této nadace v Berlíně. V průběhu let také napsal několik knih a nespočet článků v německých či mezinárodních akademických časopisech a denících na různá ekonomická, politická či historická témata. Vystudoval filozofii a historii na University College London a Univerzitě v Kolíně nad Rýnem, kde získal titul Ph.D. v politické filozofii roku 1990.

LinkedIn