Marc F. Plattner

Zakládající spolueditor, Journal of Democracy

USA

Marc F. Plattner je spoluzakládajícím spolueditorem časopisu Journal of Democracy a spolupředsedou Výzkumné rady Mezinárodního fóra pro demokratická studia. Do roku 2016 pracoval jako viceprezident NED pro výzkum a studia. Během akademického roku 2002–2003 byl hostujícím profesorem v Centru Roberta Schumana pro vyšší studia na European University Institute v italské Florencii. Je autorem „Democracy Without Borders? Global Challenges to Liberal Democracy” (2008) a „Rousseau’s State of Nature” (1979), studie o politickém myšlení Jeana Jacquese Rousseaua. Plattner vystudoval Yale University a získal titul Ph.D. ze státní správy na Cornell University se zaměřením na politickou filosofii.