Libor Rouček

Spolupředseda, Česko-německé diskusní fórum

Česko

Libor Rouček, spolupředseda Česko-německého diskusního fóra, je bývalý místopředseda Evropského parlamentu a bývalý místopředseda evropské skupiny socialistů a demokratů. V roce 2002 byl zvolen poslancem Parlamentu České republiky, kde působil jako místopředseda Výboru pro evropskou integraci, Výboru pro zahraniční záležitosti a jako místopředseda Poslaneckého klubu ČSSD. V letech 1998−2002 byl mluvčím vlády. Před sametovou revolucí žil v exilu a pracoval jako reportér pro Hlas Ameriky. Vystudoval politologii a sociologii na Universität Wien a získal doktorát v oboru zahraničních vztahů.

Twitter