Libor Rouček

Spolupředseda, Česko-německé diskusní fórum

Česká republika

Libor Rouček, spolupředseda Česko-německého diskusního fóra, je bývalý místopředseda Evropského parlamentu a bývalý místopředseda evropské skupiny Socialistů a demokratů. Před sametovou revolucí žil v exilu. V roce 2002 byl zvolen poslancem parlamentu České republiky, kde působil jako předseda Výboru pro evropskou integraci, Výboru pro zahraniční záležitosti a Poslaneckého klubu ČSSD. V letech 1998−2002 byl mluvčím vlády. Vystudoval politologii a sociologii Universität Wien a získal doktorát v oboru zahraničních vztahů.