Khin Ohmar

Zakladatelka, Progressive Voice

Barma

Khin Ohmar působí v oblasti lidských práv od roku 1988, kdy jako studentská aktivistka spoluorganizovala celonárodní demokratické povstání. Posledních 30 let žila v exilu, studovala na Simon's Rock College of Bard v Massachusetts a spolupracovala s Refugees International. Poté se vrátila vlasti, aby přispěla k demokratickému hnutí soustředěnému v barmských pohraničních oblastech. V kampani za demokracii v Barmě pokračovala jako zakladatelka řady organizací občanské společnosti, včetně Women's League of Burma (WLB), Burma Partnership a Progressive Voice. Je spoluautorkou knihy „Trauma and Recovery on War's Borders: A Guide for Global Health Workers“ a držitelkou několika ocenění, naposledy Young Women's Peace Award v roce 2018. Khin Ohmar je členkou Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu.