Jan Komárek

Profesor práv, University of Copenhagen

Česko

Jan Komárek nastoupil na Právnickou fakultu na University of Copenhagen jako profesor evropského práva v září 2017 poté, co strávil sedm let jako asistent a později docent na London School of Economics and Political Science (LSE). Před vstupem do akademické sféry pracoval Komárek jako právní poradce na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a jako právní tajemník předsedy Ústavního soudu ČR. Komárek je zároveň od února 2019 hlavním výzkumným pracovníkem projektu v rámci ERC startovacího grantu - IMAGINE: European Constitutional Imaginaries: Utopias, Ideologies and the Other. Komárek získal titul Ph.D. z University of Oxford a Stockholm University (LL.M.).