Miriam Lexmann

Ředitelka regionálních programů EU, Mezinárodní republikánský institut

Slovensko

Miriam Lexmannová je ředitelkou regionálních programů EU v Mezinárodním republikánském institutu, kde vede projekt Beacon, zaměřující se na slabiny a mezery v demokracii, které využívají jak domácí tak zahraniční aktéři skrze desinformace a další techniky. Je členkou poradního výboru projektu COMPASS zaměřeného na budování kapacit a vládu na Univerzitě v Kentu. Působí také jako mluvčí pro zahraniční záležitosti slovenského Křesťanskodemokratického hnutí. Je bývalou slovenskou diplomatkou a ve svých nejnovějších publikacích a přednáškách se zaměřuje na morální a etické problémy, které ovlivňují demokracii.