Heinz Fischer

bývalý prezident

Rakousko

Heinz Fischer zastával mezi lety 2004 - 2016 po dvě funkční období úřad rakouského spolkového prezidenta. V letech 1983–1987 byl ministrem pro vědu a od 1990 do 2002 pak president National Council of Austria. Člen Social Democratic Party of Austria (SPÖ). Kromě působení v politice se věnoval akademické kariéře a v roce 1994 byl jmenován profesorem politologie na University of Innsbrucku. Heinz Fischer vystudoval právnickou fakultu na University of Vienna, kde získal také doktorský titul roku 1961.