Grigor Yeritsyan

Prezident, Armenian Progressive Youth

Arménie

Grigor Yeritsyan je spoluzakladatelem a předsedou arménské nevládní organizace Armenian Progressive Youth, založené v roce 2009. Od roku 2007 pracuje pro rozvoj občanské společnosti v Arménii. Zabývá se hlavně tématy demokratického vzdělávání, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, rovnost pohlaví a vzdělávání k aktivnímu občanství. Kromě toho je ambasadorem One Young World, koordinátorem „People to People Contacts“, pracovní skupiny Arménské národní platformy Fóra občanské společnosti Východního partnerství a koordinátorem jeho podskupiny mládeže. Po úspěšné sametové revoluci v Arménii v roce 2018 byl Yeritsyan zvolen členem městské rady Jerevanu do frakce „Můj krok“ a je zapojen do Výboru pro vzdělávání, kulturu, sociální věci a mládež.