Ghia Nodia

Ředitel, International School of Caucasus Studies, Ilia State University

Gruzie

Ghia Nodia je profesorem politických věd a ředitelem International School of Caucasus Studies na Ilia State University v Tbilisi. Vydával rozsáhlé publikace o demokratizaci, budování státu, bezpečnosti a konfliktech v Gruzii a na Kavkaze, jakož i o teoriích nacionalismu a demokratické transformace. Během roku 2008 krátce působil jako ministr školství a vědy v Gruzii. Od roku 1992 je také zakladatelem a předsedou Kavkazského institutu pro mír, demokracii a rozvoj (CIPDD), nezávislého think-tanku veřejné politiky v Tbilisi. Kromě akademické práce se podílel na prosazování demokratické advokacie v Gruzii i na mezinárodní úrovni.