Fredo Arias-King

Předseda, CASLA Institute

Mexiko

Fredo Arias-King je předsedou pražského institutu CASLA, který usiluje o prosazení přechodové zkušenosti střední Evropy v rámci latinskoamerických demokratických sil. Fredo byl přímým účastníkem mexického přechodu k demokracii v roce 2000 jako senior poradce historické PAN kampaně, která ukončila sedmdesátiletou  vládu jedné strany. Je také prezidentem společnosti T&R Chemicals, Inc., ředitelem projektu Ejido Verde, tj. projektu masového znovuzalesnění  Mexika, a vydavatelem časopisu Pine Chemicals Review. V roce 1992 založil akademický čtvrtletní časopis Demokratizatsiya: Journal of Post-Soviet Democratization. Je držitelem magisterského titulu z ruských a východoevropských studiích a MBA na Harvardské univerzitě.