Fidel Moreira Flores

Výkonný ředitel, Study Center for Governance and Democracy (CEGODEM)

Nikaragua

Výkonný ředitel nevládní organizace Study Center for Governance and Democracy (CEGODEM), která propaguje a podporuje proaktivní účast občanů. V roce 2013 byl zvolen zástupcem Jižní Afriky, latinské Ameriky a karibských zemí v rámci mezinárodní platformy Global Call to Action Against Poverty (GCAP) pro období 2013-2015. V současnosti působí v představenstvu platformy. Fidel Moreira působí jako antropolog na Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Vystudoval práva na Universidad del Valle v Nikaragui a politickou antropologii na Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. V současnosti je studentem magisterského programu Antropologie a leadership na Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.