Bedřich Moldan

Zakladatel a ředitel, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova

Česká republika

Bedřich Moldan je zakladatelem a ředitelem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a členem Programové rady Nadace Forum 2000. Sehrál významnou úlohu při zavádění ekologické legislativy v České republice po roce 1989. Působil jako první český ministr životního prostředí (1990–1991) a od té doby zastával řadu veřejných a politických funkcí na národní i mezinárodní úrovni (včetně člena Senátu České republiky, 2004–2010). Je také autorem stovek publikací a článků, mezi jinými Geologie a životní prostředí (1974), Ekologie, demokracie, trh (1992), (Ne)udržitelný rozvoj – ekologie, hrozba i naděje (2001) a Podmaněná planeta (2009).