Bedřich Moldan

Zakladatel, ředitel, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova

Česko

Bedřich Moldan je zakladatelem a ředitelem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a členem Programové rady Nadace Forum 2000. Sehrál významnou úlohu při zavádění ekologické legislativy po roce 1989 a působil jako první český ministr životního prostředí (1990–1991). Od té doby zastával řadu veřejných a politických funkcí na národní i mezinárodní úrovni, např. jako senátor v letech 2004–2010. Je také autorem stovek publikací a článků, mezi jinými „Geologie a životní prostředí“ (1974), „Ekologie, demokracie, trh“ (1992), „(Ne)udržitelný rozvoj – ekologie, hrozba i naděje“ (2001) a „Podmaněná planeta“ (2009).