Bernard Kouchner

Zakladatel, Médecins Sans Frontières

Francie

Před založením Médecins Sans Frontières (Doktoři bez hranic) v roce 1971 pracoval Bernard Kouchner jako lékař-dobrovolník pro Červený kříž. Byl prezidentem Médecins Sans Frontières do roku 1979. Kouchner se poté stal ministrem sociálních věcí a ministrem humanitární pomoci. Mezi lety 1999-2001 pracoval jako vedoucí mise Spojených národů v Kosovu (UNMIK) a mezi lety 2007-2010 jako ministr zahraničních věcí.