Armando Chaguaceda

Národní expert, Varieties of Democracy (V-Dem)

Mexiko

Armando Chaguaceda je odborník, v současné době národní expert projektu V-Dem na University of Gothenburg, který přistupuje novým způsobem ke konceptualizaci a měření demokracie. Jeho specializací je studium procesu demokratizace a vztahů mezi vládou a občanskou společností v Latinské Americe. Od roku 2009 je Chaguaceda členem Asociace latinskoamerických studií a Amnesty International. Vyučoval na několika univerzitách, včetně Universidad de la Habana, Universidad Iberoamericana a Universidad de Guanajuato. Získal doktorát z oboru historie a regionálních studií na Universidad Veracruzana.