Společnosti v přerodu

17. konference Forum 2000

Videozáznamy


Videozáznamy ze 17. konference Forum 2000 „Společnosti v přerodu“, která se uskutečnila ve dnech 15.–17. září 2013.

Doprovodné akce

Opening Ceremony 
(keynote speech by Aung San Suu Kyi)

Conference Opening 
(keynote speech by H.H. the Dalai Lama)

Gala Dinner with Yoani Sánchez

Veřejná přednáška Jeho Svatosti dalajlamy: Laskavost a vzájemná úcta v dnešní společnosti
(přednáška je konsekutivně tlumočena do češtiny)

Meet the Press
His Holiness the Dalai Lama

Press Conference
Aung San Suu Kyi

Societies in Transition: Do We Have Universal Aspirations?

Risks of Transitions

Societies in Transition: Do We Have Universal Aspirations?

The Values We Share

Transitions of the Political System

Dealing with the Past

The Road to Good Governance 
keynote speech by Aung San Suu Kyi

Tahrir, Taksim, Sao Paulo: A New Generation of Politics?

Society

Civil Society: Still a Force for Positive Change?

Economics

Democratic Capitalism: Still a Model to Follow?

Religion and Ethics

Democracy, Human Rights and Religious Freedom in East Asia

The Role of Religion in Transitional Processes

External Influences

Role lidských práv v české zahraniční politice

The Role of External Actors in Transforming Countries

Transition Processes

Civil Society in Middle Eastern Transitions

Role of the Security Apparatus in Countries Affected by the Arab Spring

Transition in a Multiethnic Society: A South African Experience 
remarks by Frederik Willem de Klerk

Travails of the Current Transitions in the Middle East

Special Focus

Transforming Cities: Towards Smart Forms of Governance?