Společnosti v přerodu

17. konference Forum 2000

Program


Program konference

Přehledný program (pouze v angličtině)

Dokumenty


Konferenční brožura

Brožura obsahuje informace o tématech konference, jejích účastnících a další užitečné informace (pouze v angličtině)

5 významných myšlenek

Tento dokument obsahuje 5 významných myšlenek konference 2013

Téma

Tento dokument obsahuje téma konference 2013 (pouze v angličtině)

Shrnutí a přepisy

Tento dokument obsahuje shrnutí a přepisy konference 2013 (pouze v angličtině)