Média a demokracie

16. konference Forum 2000

Program


Program konference

Přehledný program (pouze v angličtině)

Dokumenty


Konferenční brožura 

Brožura obsahuje informace o tématech konference, jejích účastnících a další užitečné informace (pouze v angličtině)

Deklarace

Tento dokument obsahuje deklaraci sepsanou v Praze v roce 2012 (pouze v angličtině)

Poselství Aun Schan Su Ťij

Poselství Jeho Svatosti dalajlamy

Tento dokument obsahuje poselství od Aun Schan Su Ťij (pouze v angličtině)

Tento dokument obsahuje poselství od Jeho Svatosti dalajlamy. (pouze v angličtině)

Shrnutí

Tento dokument obsahuje shrnutí panelů konference 2012 (pouze v angličtině)