Kniha "The View from Prague: The Expectations of World Leaders at the Dawn of the 21st Century"

Dne 11. června se v soukromé rezidenci Karla Schwarzenberga uskutečnil slavnostní koktejl u příležitosti křtu knihy Václava Havla a kolektivu autorů, The View from Prague: The Expectations of World Leaders at the Dawn of the 21st Century (Pohled z Prahy: Očekávání světových představitelů na prahu 21. století). 

Publikace vyšla v nakladatelství Central European University Press a jejím obsahem je analýza výstupů konferencí Fora 2000, které v Praze probíhají od roku 1997. Knihu uvádí esej Václava Havla o duchovních předpokladech globálního přežití lidstva a jeho úvaha o stavu současného světa a nadějích do budoucnosti. Autoři jednotlivých kapitol sborníku shrnují diskuse delegátů konferencí Forum 2000 o proměně role náboženství v globalizovaném světě, o ekologických problémech či o ekonomických výhledech na prahu nového století. Knihu uzavírá zamyšlení Václava Havla nad hlubším smyslem a cílem těchto pravidelných setkávání světových osobností. 

Pokud si přejete získat nově vydanou knihu "The View from Prague", kontaktujte nás prosím na emailu secretariat@forum2000.cz