Inclusion of Minority Youth – A Tool to Combat Poverty and Social Exclusion

25. března – 1. dubna 2011, Štip, Makedonie/FYROM

Mezinárodní školící kurz „Inclusion of Minority Youth – A Tool to Combat Poverty and Social Exclusion“ se uskutečnil ve městě Štip v Makedonii/FYROM od 25. března do 1. dubna 2011. Kurz byl určen pro mladé pracovníky s mládeží a dobrovolníky, kteří přijeli ze šestnácti zemí Evropské unie, východní a jihovýchodní Evropy a Kavkazu. Cílem školení bylo podpořit boj proti rasizmu, xenofobii, diskriminaci a okluzi imigrantů a minorit a také zlepšit vzájemné porozumění. Kurz poskytl účastníkům nezbytné nástroje, metody a znalosti pro realizaci projektů pomáhajících včlenění imigrantů a minorit do společnosti na místní, národní a evropské úrovni.


Školení se zúčastnili zástupci z Arménie, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Gruzie, Itálie, Kosova, Litvy, Maďarska, Makedonie/FYROM, Moldavska, Portugalska, Slovinska, Srbska, Švédska, Ukrajiny a Velké Británie.

Kurz byl organizován makedonskou organizací Association for Progress, Education and Lobbying – PEL.