Freedom Express

Nadace Forum 2000 se stala partnerem mezinárodního projektu Freedom Express organizovaného polskou organizací Evropská síť Paměť a solidarita. Pětadvacet let po výjimečných událostech, které vedly k pádu komunismu v Evropě, si kladou organizátoři akce znovu otázky týkající se tohoto dějinného mezníku. Ukazují mladým lidem, jak vypadal svět na obou stranách železné opony, a ptají se nové generace Evropanů, co podle jejich názoru přetrvalo z atmosféry jednoty a solidarity roku 1989.
 
Od 29. srpna do 14. září 2014 se proto vydá skupina dvaceti mladých lidí ve věku 18–28 let na dvoutýdenní výpravu po šesti zemích bývalého východního bloku. Vedle České republiky zavítají také do Maďarska, Německa, Polska, Rumunska a Slovenska. Účastníci projektu se setkají s bývalými členy disentu a navštíví památná místa. Na programu budou mít také street art, městské hry, společné točení filmů či psaní blogu.

Do Prahy dorazí Freedom Express 9. září 2014 z Bratislavy a po dvou dnech bude pokračovat do Berlína. Účastníci prozkoumají Prahu jako místo sametové revoluce, vžijí se do role svých vrstevníků zbitých v listopadu 1989 na Národní třídě a sejdou se s bývalými disidenty a členy undergroundu. Jak by se zachovali na jejich místě? A co pro ně dnes znamená svoboda? To jsou jen některé z otázek, nad nimiž se budou účastníci projektu zamýšlet.
 
Webové stránky projektu obsahují množství zajímavých materiálů týkajících se 25. výročí pádu komunismu. Naleznete tu kalendář událostí z let 1989–1993, rozhovory se svědky událostí, aktuální analýzy historiků, politologů a sociologů z různých zemí o vlivu, který měla tato změna na současnou Evropu, i texty o zobrazování témat spjatých s pádem komunismu v kinematografii, hudbě a literatuře.
 
Projekt se tematicky vztahuje k připravované 18. výroční konferenci Forum 2000 s názvem „Nespokojená demokracie: čtvrt století od železné opony a Tchien-an-menu“, která se uskuteční ve dnech 12.–15. října 2014 v Praze a dalších středoevropských městech.