Efektivní altruismus

Přednáška
13. června 2015
Americké centrum v Praze


Profesor Singer, jeden z nejvlivnějších filosofů současnosti, hovořil o efektivním altruismu. „To, jestli se dobře daří jakékoli jiné lidské bytosti, je stejně důležité, jako jestli se dobře daří mně. Pakliže tedy mohu komukoli prospět, měl bych tak učinit,“ řekl na přednášce profesor Singer.
V první části své přednášky se profesor Singer zaměřil na zřetelnou definici rozdílu mezi altruistou a efektivním altruistou. Zdůraznil, že hlavní rozdíl spočívá v tom, že „v zájmu efektivního altruisty není jen konat dobro, ale spíše konat dobra co nejvíce.“ Dále rozvinul myšlenku, že efektivní altruisté preferují globálnější měřítko pro své aktivity spíš než to lokální. Za pomoci široké škály případových studii pak ilustroval řadu situací, v nichž byl efektivní altruismus využit.
Na samotný závěr pak zodpověděl dotazy účastníků přednášky. Té se zúčastnilo přes 40 hostů.