Dlouhodobý tréninkový kurz (LTTC)

2006–2007, Česká Skalice, Praha

Dlouhodobý tréninkový kurz (LTTC) se zaměřuje na oblast projektového managementu, zejména na efektivní plánování a řízení dlouhodobých projektů. Napomáhá mladým pracovníkům a dobrovolníkům neziskových organizací v zemích střední a východní Evropy realizovat jejich první větší samostatné projekty.

Celý cyklus LTTC je rozdělen do dvou tréninkových a jedné implementační fáze:

První fáze kurzu se skládá z dvoutýdenního tréninku, během něhož účastníci získají základní znalosti z oblasti projektového managementu. Naučí se, jak vymýšlet, strukturovat a plánovat projekt, a jak získat finance a spolupracovat s dobrovolníky. Kromě toho účastníci připravují za pomoci trenérů realizaci svých vlastních projektů. Trenéři kurzu, kteří mají dlouhodobou zkušenost v oblasti neformálního vzdělávání, využívají při tréninku metody simulace, multikulturního poznávání a vzájemné výměny zkušeností. První fáze kurzu se uskutečnila 29. června - 7. července 2006 v České Skalici.

Po první fázi následuje roční období, které je určeno pro implementaci projektů. Během této doby účastníci usilují o co nejlepší realizaci svých projektů, přičemž jim pracovníci Nadace Forum 2000 a trenéři první fáze poskytují průběžně podporu a odbornou pomoc.

Druhá fáze kurzu se uskuteční letos v létě. Pro účastníky první fáze a jejich případné spolupracovníky je připraven týdenní kurz, během kterého vyhodnotí své projekty a vytvoří plán pro jejich udržitelnost. Zároveň získají trénink, jak předávat nabyté zkušenosti svým kolegům.

Financování: Tréninkový kurz je realizován zejména díky podpoře poskytované Evropskou komisí v rámci programu Mládež v akci a také za pomoci Mezinárodního visegrádského fondu. Doufáme, že se LTTC stane stálou součástí vzdělávacích programů Nadace Forum 2000 a že každý rok bude zahájen nový cyklus kurzu.

Cíle: Trénink je zaměřen na rozvoj znalostí v oblasti řízení dlouhodobých projektů. Zvláštní důraz je kladen na jejich vyhodnocování a udržitelnost, hledání dlouhodobých zdrojů financování, řízení lidských zdrojů a strategické plánování. Zároveň dává možnost mladým profesionálům z různých zemí k vzájemné výměně zkušeností, názorů a kontaktů.

Cílové země: Arménie, Bělorusko, Česká republika, Gruzie, Maďarsko, Moldávie, Polsko, Ruská federace, Slovensko a Ukrajina.

Cílová skupina: Mladí lidé ve věku 19-25 let, kteří jsou angažovaní v neziskovém sektoru a mají základní zkušenosti v oblasti projektového managementu a zájem tyto zkušenosti prohloubit.

Termín a místo konání: 26. srpen – 3. září 2007, Česká Skalice.

Nadace Forum 2000 si velice váží jakéhokoli daru, který nám pomůže realizovat a dále rozvíjet projekt LTTC. Děkujeme za Vaši podporu.