Jak posílit demokracii v nejisté době

21. konference Forum 2000

Jak posílit demokracii v nejisté době

21. konference Forum 2000
8.–10. října 2017, Praha a další města

Zdá se, že demokratický svět stojí na historické křižovatce. Důvěra v instituce upadá a víra v demokracii slábne. Demokratické procesy se paradoxně samy stávají příčinou, ale také prostředkem odklonu od základních demokratických hodnot a myšlenek. Tradiční liberální vize ztrácejí v rámci turbulentního vývoje světa na síle. Je to konec demokracie takové, jakou ji známe? Blíží se nějaký přerod? K čemu? Stojíme na prahu systémové změny? Dostala se demokracie mimo kontrolu? Ztratila schopnost reagovat na změny ve společnosti a technologický pokrok?


Registrace začíná v úterý 1. srpna 2017


Tematické okruhy

  1. Negativní trendy v demokracii
  2. Globalizace a znejistělé identity
  3. Media, informační trh a post-pravdivý svět
  4. Jak čelit autoritářství
  5. Obnova demokracie
  6. Náboženství, transcendence a demokracie

Sociální sítě

Aktuální informace z příprav a online reportáž z průběhu celé konference můžete sledovat na sociálních sítích. Budeme rádi, budete-li s námi sdílet své dojmy a názory.


Partneři konference

Hlavní parneři
Parneři