What to Know as Europe Travels China's Belt and Road

24. dubna 2019
Praha

Nadace Forum 2000 pořádala 24. dubna 2019 diskusi a prezentaci výzkumné zprávy “What to Know as Europe Travels China's Belt and Road” ve spolupráci s Center for a New American Security (CNAS) a Institutem severoamerických studií Univerzity Karlovy

V posledních letech se Čína stala významným ekonomickým a diplomatickým hráčem v Evropě prostřednictvím politiky „jeden pás, jedna stezka“ (One Belt, One Road). „Pás a stezka“ přináší příležitosti i výzvy, zejména pro solidaritu transatlantických vztahů a pro vnitřní soudržnost Evropské unie. Peking na konci dubna 2019 hostí druhé Belt and Road Forum. Je tedy čas zhodnotit možné příležitosti i rizika čínských investic.

Dr. Daniel Kliman a Dr. Rush Doshi, spoluautoři zprávy, kteří diskutovali o strategické agendě politiky „pás a stezka“, představili výsledky nového globálního hodnocení čínských infrastrukturních projektů. Nastínili analytický rámec pro vlády, korporace, novináře a skupiny občanské společnosti pro zhodnocení nákladů a přínosů současných i budoucích projektů „pásu a stezky“. Přečtěte si více o hlavních výzvách spojených s čínskými investicemi a přečtěte si kompletní zprávu zde.

Report


Fotogalerie