Vzdělávání k demokratickému občanství

Diskuze
25. června 2015
Kancelář Václava Havla


Diskuze s názvem „Vzdělání k demokratickému občanství“ se uskutečnila v bývalé kanceláři Václava Havla ve spolupráci s nadací Vize 97. Diskuze se účastnil filosof a překladatel Jan Sokol, ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a moderoval ji výkonný ředitel Nadace Forum 2000 Jakub Klepal.