Venkov budoucnosti: Posilování strukturálně slabých regionů na česko-německých hranicích

pátek 7. října 2016, Praha

Ministr zemědělství ČR Marián Jurečka spolu s Christianem Schmidtem, spolkovým ministrem pro výživu a zemědělství diskutovali v pátek 7. října 2016 o současném stavu a především možném budoucím vývoji zemědělských regionů ve společném česko-německém pohraničí.

Vezmeme-li v úvahu demografické změny v zemědělských regionech, čelí Německo v současnosti velkým výzvám. Česká republika již roky bojuje s rozšiřováním tzv. sociálně vyloučených lokalit. Toto se především týká strukturálně slabých regionů na společných hranicích.

Agrární politika by měla být více otevřená venkovským oblastem. Ceny produktů jsou důležitým aspektem, je však třeba především podpořit zemědělské struktury a kvalitně nastavit pravidla podpory venkovských zemědělských oblastí. Řečníci se shodli, že v oblasti péče o venkov je ještě mnoho co zlepšovat. Existuje řada obecných i řada regionálně specifických problémů a jejich možných řešení. O kvalitu života na venkově se musí starat ministerstvo zemědělství, ale dalším oblastem, jakými jsou školství, zdravotnictví či infrastruktura se nemůže věnovat pouze toto ministerstvo a pouze na federální/celostátní úrovni správy. Řešení problémů venkovských oblastí je tedy velmi komplexní záležitostí.

Česko-německé diskusní fórum, které kulatý stůl pořádalo ve spolupráci s Nadací Forum 2000, bylo založeno v roce 1997 na základě Česko-německé deklarace. Jeho úkolem je podpořit dialog mezi Čechy a Němci a pomoci propojit všechny, kteří společně usilují o dobré sousedství a partnerství.


Fotogalerie