Transformace na Blízkém východě: Dopady na mírový proces, státní systémy v oblasti a Izrael

30. dubna 2013, Praha

 V podvečer 30. dubna 2013 se v pražském Hotelu InterContinental uskutečnila uzavřená diskuse s uplatněním pravidla Chatham House. Tématem diskuse byly společenské a politické změny na Blízkém východě a jejich dopad na mírový proces, státní systémy v oblasti a Izrael.
 
Účastníci poukázali na to, že velká občanská vystoupení proběhla pouze v zemích, kde vládla diktatura, a nikoli v zemích s tradičními monarchiemi, jako jsou Saúdská Arábie, Jordánsko nebo Maroko. Jedním z důvodů může být legitimita těchto monarchií, která je odvozena od proroka Mohameda. Diskutující upozornili, že výsledkem změn na Blízkém východě nemusejí být pouze nové režimy, ale také nová rozdělení či přeskupení států v oblasti, jelikož současné uspořádání je spíše pozůstatkem koloniálního dělení než výsledkem přirozeného vývoje.  
 
Diskuse se také dotkla izraelsko-palestinského konfliktu, který celý region významně ovlivňuje. Tento konflikt přitom není možné v současné době zcela vyřešit, je nicméně možné snažit se o nalezení kompromisů v jednotlivých sporných bodech. Dialogu by mohla napomoci jako prostředník také Evropská unie, avšak finální dohoda musí být dosažena přímo účastníky konfliktu.

Diskuse se tematicky vztahovala k připravované výroční konferenci Forum 2000 „Společnosti v přerodu“, která se uskuteční ve dnech 15.–17. září 2013 v Praze.

Podrobnější shrnutí je dostupné na anglické verzi stránky.