Tibet mysli 2011

Bön – nejstarší pramen tibetské kultury

Na jaře 2011 v rámci pokračování projektu „Tibet mysli“ navštívili Českou republiku mniši tradice bön, která je nejstarším duchovním proudem tibetské kultury. Třináctičlenná skupina tibetských mnichů z hlavního exilového sídla bönistů, kláštera Mänri v severní Indii, představila veřejnosti starobylé taneční rituály, historii a učení bönu, výklad symbolů a ikonografie, i tradiční znalosti tibetské medicíny a astrologie.
 
Bön je původní tibetské náboženství s kořeny sahajícími až do starověké Persie a tibetského předbuddhistického dávnověku. Do dnešní doby se zachovalo jen pár původních linií tohoto učení předávaného pouze v několika tibetských klášterech. Mniši z Mänri představili veřejnosti čhamové rituální tance v maskách a obřadních kostýmech, jež jsou jedinečným souborem vyjádření duchovních nauk a poselství prostřednictvím starobylého a unikátního rituálu, v němž se spojují hudební, taneční a divadelní prvky. V tibetských komunitách byl čham slavnostní událostí, kterou vybrané kláštery pořádají většinou pouze jednou do roka.
 
Na taneční rituály navazovala série přednášek, besed a workshopů jak s mnichy, tak s českými odborníky. Projekt probíhal ve dnech 14.–30. května v Praze a až do 9. června také v dalších českých městech – v Brně, Plzni, Zlíně a Hořicích. V Centru současného umění DOX se od 18. května do 30. června konala doprovodná výstava panoramatických fotografií zachycujících krajinu západního Tibetu, kterou doplnila výstava modlitebních praporků z recyklovaného skla a bönistických svitkových maleb.
 
Projekt „Tibet mysli“ vznikl z iniciativy občanského sdružení Potala a Bezejmenné čajovny v roce 2009 při příležitosti 50. výročí odchodu Jeho Svatosti dalajlamy do exilu. Pokračování projektu v roce 2011 se konalo mimo jiné ve spolupráci s Nadací Forum 2000.
 
Více informací o projektu naleznete na www.tibetmysli.cz.