The Fire in the Monastery

Stanovisko iniciativy Společná starost vydané v červnu 2012 upozorňuje na beznaděj a zoufalství, které panují na Tibetské náhorní plošině. Stanovisko je reakcí na sebeupalování, kterým mladí mniši, mnišky a obyčejní lidé protestují proti situaci ve své vlasti.
 
„Sebeupalování je ostrou výtkou čínské vládě, která prohlašuje, že životy mnohých v Tibetu se zlepšují. Na tyto jednotlivé zoufalé činy, bez ohledu na jejich motiv, je nutno nahlížet v širším kontextu pokračujících náboženských a politických problémů v Tibetu. Současná čínská vládní politika ohrožuje existenci tibetského jazyka, kultury, náboženství, dědictví a životního prostředí.“
 
Iniciativa Společná starost vyzývá mezinárodní společenství, aby iniciovalo otevřený a upřímný dialog s Čínou na všech úrovních, a apeluje také na čínské představitele, aby ve shodě se svými mezinárodními závazky a vlastními zákony zaručili svobodu náboženského vyznání pro všechny své občany.
 
„Čína má legitimní aspirace být přijata jako odpovědný účastník celosvětových záležitostí. Ale nejlepší způsob, jak může vláda dosáhnout tohoto cíle, je prokázat, že se odpovědným způsobem dokáže postarat o potřeby všech lidí žijících v Číně, včetně Tibeťanů. Čínská vláda by měla zvážit výhody větší otevřenosti v Tibetu a učinit přítrž zastrašování a pronásledování, které plodí pouze další frustraci a odpor.“
 
Stanovisko podepsalo sedm členů iniciativy Společná starost: Jeho královská výsost El Hassan bin Talal, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Michael Novak, Karel Schwarzenberg, Desmond Tutu a Richard von Weizsäcker.
 
Text byl distribuován vybraným světovým médiím a jeho plné znění v anglickém jazyce naleznete na aglické verzi této stránky.