Rusko a Evropa: současné perspektivy a doporučení


Dne 11. června 2014 v dopoledních hodinách se v pražském Hotelu Emblem uskutečnila uzavřená diskuse s uplatněním pravidla Chatham House. Tématem byla současná situace v Rusku a doporučení vůči Evropě. Mezi účastníky setkání byli diplomaté a zástupci občanské společnosti.
 
Debata poukázala na to, že režim v Rusku se v poslední době vědomě proměnil z kvazidemokratického systému ve větší autokracii. Situace na Ukrajině se v tomto směru ukázala být pro prezidenta Vladimira Putina prubířským kamenem tohoto přístupu, který pro něj představuje osobní výzvu a jakousi „zkoušku ze státnictví“, v níž se domnívá, že uspěl. Účastníci diskuse vyjádřili názor, že ačkoli ruský prezident věří, že má nyní zemi v oblasti domácí politiky pevně pod kontrolou, ve skutečnosti se Rusko stalo mnohem nestabilnějším.
 
Druhá část debaty se soustředila na doporučení, která plynou pro Evropu a Českou republiku vzhledem k bouřlivému vývoji na Ukrajině a současné situaci v Rusku. Ve vztahu k Evropě bylo poznamenáno, že Putinova politika cíleně využívá mocenského vakua na starém kontinentě k prosazení svého vlivu. Rovněž bylo poukázáno na to, že nedávným zvratem v zahraniční politice Česká republika dost možná ztratila jedinečnou pověst země s ideály, pro které byla respektována.
 
V odpovědi na otázku, jakým způsobem lze účinně pomoci nad rámec podpory Ukrajině, diskuse zdůraznila, že je třeba věnovat klíčovou pozornost aktivitám ruských elit, nekalým obchodním praktikám a uplácení. Jelikož je korupce veřejně nepřípustným jednáním, může její odhalení být dobrým prostředkem pro ovlivňování vnitropolitické situace v Rusku. 
 
Závěrem diskuse zhodnotila, že se Rusko v současné době potýká s bolestným společenským a politickým přerodem. Tento proces však nemůže být zjednodušen na žádný z dílčích důvodů a vnějších projevů, které jsou v evropském kontextu tak často skloňovány, ať již Pussy Riot či práva sexuálních menšin.
 
Zazněl názor, že hlavním problémem nynějšího Ruska je skutečnost, že země v praxi zaručuje jen málo z práv a základních svobod ukotvených ve všeobecné deklaraci. Proto se musí Rusko opět zařadit po bok demokratických států. Evropa mu v tom může být nápomocna tak, že dá jasně najevo, že lidským právům a základním svobodám přikládá zásadní význam a nečiní v této oblasti ústupky.
 
Podrobnější shrnutí diskuse v anglickém jazyce si můžete přečíst zde.
 
Debata se tematicky vztahovala k připravované 18. výroční konferenci Forum 2000 s názvem „Nespokojená demokracie: čtvrt století od železné opony a Tchien-an-menu“, která se uskuteční ve dnech 12.–15. října 2014 v Praze a dalších středoevropských městech.