Prohlášení: Smrt ve Lhase

Duben 2009

Praha – Městský vyšší lidový soud ve Lhase 8. dubna odsoudil k smrti dva Tibeťany, Lobsanga Gjalcena a Lojaka. Oba muži byli uznáni vinnými ze spáchání žhářských útoků proti obchodům vlastněným Číňany, které si vyžádaly oběti na životech. Další dva tibetští aktivisté, Tenzin Phuncok a Kangcuk, dostali podmíněný trest smrti a třetí, Dawa Sangpo, od téhož soudu odešel s trestem doživotního věznění.

Tyto nedávné verdikty jsou prvními tresty smrti, jež čínské soudy vyměřily těm, kdo se zúčastnili protestů, které se na jaře roku 2008 prohnaly Lhasou a dalšími tibetskými městy. Vzhledem k tomu, že tyto procesy proběhly v naprosté izolaci od okolního světa, bez přítomnosti nestranných pozorovatelů i zahraničních novinářů, je třeba silně pochybovat o tom, že se obžalovaným dostalo něčeho, co by alespoň vzdáleně připomínalo spravedlivý proces v souladu s mezinárodními soudními standardy.

Apelujeme proto na orgány Čínské lidové republiky, aby rozhodnutí, že účastníci protestů budou popraveni, zrušily a aby jim daly příležitost podstoupit nový soudní proces, jenž bude lépe odpovídat mezinárodním standardům, které Čína dle vlastních slov ctí. A první normou, již je třeba dodržet, je to, že proces musí být především ověřitelný a otevřený mezinárodnímu dohledu.

Kromě chmurných osudů Tibeťanů, kteří teď byli tibetskými soudy za loňské protesty odsouzeni k trestu smrti či k doživotnímu věznění, máme ovšem obavy také o stovky dalších zadržovaných účastníků demonstrací, které městský soud ve Lhase teprve bude soudit. Máme za to, že nynější rozsudky smrti by v Tibetu mohly znamenat začátek laviny nesmírně pochybných soudních výroků, které by v napjatém a zkoušeném regionu mohly vést ke znepokojivému počtu poprav.

Má-li si Čína co do respektu vydobýt mezinárodní postavení odpovídající její pozici ve světě ekonomiky a těžit ze vzestupu na čelné místo mezi světovými hospodářskými mocnostmi, je nezbytné, aby si čínští představitelé v Tibetu uvědomili nutnost řádného soudního procesu pro všechny své občany, včetně etnických menšin.

Ke smyslu pro řádný soudní proces se váže také výzva vůči čínskému vedení, aby zástupcům mezinárodního společenství povolilo vstup do Tibetu a do přilehlých provincií. Vždyť tyto provincie jsou z větší části odříznuté od mezinárodního dohledu už od doby, kdy Tibet loni poničily protesty.

Temné stíny podezření, které dnes visí nad Tibetem, může vláda Čínské lidové republiky rozptýlit jedině tím, že zajistí, aby její vládnutí v Tibetu bylo pro zbytek světa transparentnější. Pouze tím, že umožní, aby mezinárodní přítomnost nezaujatě a pravdivě referovala o tom, co se v Tibetu děje, zažene čínská vláda představu, že pokračování její vlády v tomto místě znamená, že příslušníci čínských etnických menšin budou vystaveni ještě závažnějšímu pošlapávání lidských práv.

Prohlášení podepsali:
Václav Havel
El Hassan Bin Talal
Desmond Tutu
Vartan Gregorian
André Glucksmann
Yohei Sasakawa